Inwoner > Kwijtschelding

Kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Online regelen"

Online regelen

U wilt kwijtschelding gemeentebelasting aanvragen? Lees zonodig ook de informatie op de andere tabbladen. Het is mogelijk om ook kwijtschelding voor iemand anders aan te vragen. Let op: U hebt dan een machtigingscode nodig.

Bekijk eerst welke situatie voor u van toepassing is en vul het aanvraagformulier online in.

U wilt kwijtschelding aanvragen

 1. U kunt een automatische toetsing aanvragen voor het jaar 2017 en de jaren erna.
  Vul online het Aanvraagformulier kwijtschelding (toetsing) in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. U hebt in eerste instantie alleen een bsn nodig.
 2. U wilt niet dat uw gegevens automatisch worden getoetst.
  Vul online het Aanvraagformulier kwijtschelding (volledig) in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. U hebt diverse bewijsstukken nodig. Zie hiervoor tabblad Hoe werkt het? 
 3. U wilt kwijtschelding aanvragen voor het jaar 2016 of eerder.
  Vul online het Aanvraagformulier kwijtschelding voorgaande jaren (volledig) in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. U hebt diverse bewijsstukken nodig. Zie hiervoor tabblad Hoe werkt het? 

Na ontvangst van alle benodigde gegevens wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De gemeente gaat beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

U hebt een afwijzing ontvangen van een automatische toetsing? Maar u bent er niet mee akkoord en wilt nogmaals kwijtschelding aanvragen?

 1. U hebt een afwijzing ontvangen vanwege uw vermogen en/of voertuig.
  Vul online uw Aanvraagformulier kwijtschelding (verkort) in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. U hebt diverse bewijsstukken nodig over uw vermogen en/of voertuig. Zie hiervoor tabblad Hoe werkt het? 
   
 2. U hebt een afwijzing ontvangen vanwege uw inkomen en/of gezinssamenstelling, eventueel in combinatie met vermogen en/of voertuig.
  Vul online het Aanvraagformulier kwijtschelding (volledig) in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. U hebt diverse bewijsstukken nodig. Zie hiervoor tabblad Hoe werkt het? 

Na ontvangst van alle benodigde gegevens wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De gemeente gaat beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Lukt het niet om de kwijtschelding online aan te vragen?

Dan kunt u een aanvraagformulier kwijtschelding op schriftelijk of telefonisch verzoek toegestuurd krijgen.

Logo DigiD Logo eHerkenning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële situatie van huisgenoten kan een rol spelen. Kwijtschelding aanvragen kan alleen voor de belastingen:

 • afvalstoffenheffing (AFV)
 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • rioolheffing (RIOG)

Kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk voor hondenbelasting, een extra container en grafrechten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wilt u een aanvraag voor kwijtschelding insturen, doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de laatste termijn van de gemeentelijke belastingen hebt betaald. Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting betaald hebt, dan vraagt u in feite om terugbetaling.

Voorbereiding online aanvragen

U moet bij het invullen van het aanvraagformulier een aantal documenten als bijlage(n) toevoegen. Zorg dat de benodigde documenten als digitaal bestand klaarstaan op uw computer. Dit is van belang omdat u DigiD inlogperiode maar 15 minuten is. Daarna moet u weer opnieuw inloggen. Als de documenten digitaal klaarstaan op uw computer, kunt u deze direct bijvoegen tijdens het invullen.

De documenten die u klaarzet op uw computer zijn de bewijsstukken van uzelf en van iedereen die in uw huis woont behalve uw kinderen jonger dan 18 jaar en uw ouders.
Zet de volgende documenten alvast klaar (indien van toepassing):

 • Huurovereenkomst kamerverhuur
 • Overeenkomst of betaalbewijs van kostgeld
 • Complete afschriften van alle rekeningnummers van de afgelopen 2 maanden.
  U mag de omschrijvingen NIET onleesbaar maken.
  Een computeruitdraai is wel toegestaan.
 • Inkomenspecificatie van november 2016 van werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
 • De meest recente inkomenspecificatie van werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
 • Beschikking voorlopige aanslag 2017 van de belastingsdienst
 • Bewijsstuk(ken) geregistreerd kinderopvang
 • Polis van de zorgverzekering 2017
 • Kentekenbewijs voertuig(en)
 • Laatste hypotheekoverzicht
 • Huurspecificatie van huurwoning 2017
 • (Voorlopige) beschikking huurtoeslag 2017
 • (Voorlopige) beschikking zorgtoeslag 2017

Online aanvragen

Op het tabblad Online regelen kunt u het aanvraagformulier Kwijtschelding die voor u van toepassing is online invullen.

Lukt het niet om de kwijtschelding online aan te vragen? Dan kunt u een aanvraagformulier kwijtschelding op schriftelijk of telefonisch verzoek toegestuurd krijgen.

Betalingsregeling 

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, is misschien een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt. U kunt dit schriftelijk aanvragen bij de financiële administratie van de gemeente. Bekijk hoe u dit kunt doen op de pagina Belasting betalen.

Afwijzing?

Het kan zijn dat u geen (volledige) kwijtschelding krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen of vermogen te hoog is. U kunt dan beroep indienen tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding.

Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
 • Om welk besluit het gaat.
 • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

Meer weten?

Hebt u vragen over de kwijtschelding? De consulenten voor bijzondere regelingen van het zorgplein houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur, telefoonnummer (0314) 377 377.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Kwijtscheldingsnormen personen jonger dan 65 jaar
Personen Normbedrag
Paar, beide partners tot 65 jaar € 1.404,-
Alleenstaande ouder € 983,-
Alleenstaande € 983,- 
Kwijtscheldingsnormen Personen AOW gerechtigd
Personen Normbedrag
Paar, beiden AOW gerechtigd € 1.574,-
Paar, waarvan 1 persoon AOW gerechtigd € 1.563,-
alleenstaande ouder AOW gerechtigd € 1.145,-
alleenstaande AOW gerechtigd € 1.145,-

Genoemde normen zijn de netto bedragen inclusief vakantietoeslag.

Vermogensgrens kwijtschelding

Bij het vaststellen van het vermogen kijken we naar het saldo van al uw bankrekeningen. Daarnaast houden we rekening met de kwijtscheldingsnorm en de voor u geldende normhuur en normpremie ziektekosten.

Samenstelling huishouding Normbedrag
Normhuur
Eén- en meerpersoons huishouding € 206,48
Eénpersoons ouderenhuishouding € 204,66
Meerpersoons ouderenhuishouding € 202,85
Samenstelling huishouding Normbedrag
Normpremie ziektekosten
Alleenstaande € 39,-
Meerpersoons huishouding € 85,-

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen